Nowe produkty i usługi

  • Home
TARES

NOWE PRODUKTY I USŁUGI

Dzięki realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udało nam się zakupić Nowoczesny System Automatycznego Pakowania Taśm po cięciu wzdłużnym. Jest on uzupełnieniem linii do cięcia wzdłużnego wąskich taśm Burghardt&Schmidt. Wdrożenie nowatorskiego projektu pozwoli nam wykonywać dla Państwa nowe usługi oraz nowe produkty, w zakresie sprzedaży, cięcia oraz bezpiecznego pakowania cienkich i wąskich taśm zarówno ze stali węglowych, jak również stali nierdzewnych austenitycznych, ferrytycznych, duplex o następujących parametrach:

  • grubość ciętego oraz pakowanego materiału; 0,15-1,00mm
  • szerokość ciętego oraz pakowanego materiału: 3-17mm
  • średnice wewnętrzne ciętego oraz pakowanego materiału: 200mm,300mm,400mm, 500mm
  • maksymalna średnica nawijanego materiału: max.1300mm

Serdecznie zapraszamy do współpracy i składania zapytań.

Naszym najnowszym projektem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
udało nam się dokonać Modernizacji Linii do Cięcia Poprzecznego i wyposażenie jej w nowoczesny system pakowania oraz separacji arkuszy papierem. Dzięki wdrożeniu tego systemu możemy wykonywać dla Państwa nowe produkty.

ue